Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Христо Смоленов
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: ул. Скакавица 4 карта
Email: smolenov@abv.bg
Тематики
Астрономия, Математика и статистика, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90498
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Смоленов Отговорно лице