Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИИЗЗ
Адрес
Град: Русе  7017
Улица/квартал: ул. Студентска 8 карта
Телефони: (082)888-442
Email: vezirov@uni-ruze.bg
Тематики
Селско стопанство, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7135  (Стари кодове: 978-619-90013, 978-954-91147)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Златков Везиров председател Отговорно лице