Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Цар Симеон 154 карта
Телефони: +359 877 734 412
Email: info@buildingbox.bg
Url: http://www.buildingbox.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-92129
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Руменов Калайджиев управител Отговорно лице