Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антоний Красимиров Танков
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Русе 87 карта
Email: antonio_kr@abv.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90545
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоний Красимиров Танков Отговорно лице