Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Албатрос МДВ
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2, бл. 202 карта
Телефони: +359 887 799 071
Email: din_ned_2000@yahoo.com
Тематики
История, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-91434  (Стари кодове: 978-954-92426)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Илиев Недялков Лице за контакт
Марияна Василева Недялкова управител Отговорно лице