Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЛУКС ПРИНТ
Адрес
Град: Казанлък  6100
Улица/квартал: ул. Капрони 4 карта
Телефони: +359 431 86 006; +359 878 239 365
Email: luxprint@mail.bg
Тематики
Психология, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7487  (Стари кодове: 978-954-91558, 978-619-90185, 978-619-90782)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Лапчев управител Лице за контакт
Мариана Лапчева Отговорно лице