Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Българска асоциация на конфликтолозите
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Димитър Манов 34 бл. 2 вх. 2 карта
Телефони: +359 2 953 35 03
Тематики
Научно-популярна литература, Наука, Обществени науки, социология, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-92848  (Стари кодове: 978-619-90235, 978-619-92401, 978-954-92035)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Йорданов Димитров председател на УС Отговорно лице
Иван Цанов член на УС Лице за контакт