Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ACCESS
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: жк Картала, ул. Александър Бурмов 32 карта
Телефони: +359 886 842 129
Email: office@access-bg.org
Url: http://www.access-bg.org
Тематики
Научно-популярна литература, Икономика, Периодични издания, Право, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92302  (Стари кодове: 978-619-91511)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Матеева Петрова управител Отговорно лице