Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Нели Асенова Георгиева
Адрес
Град: Ямбол  8602
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 38 карта
Телефони: +359 887 386 031
Email: nely.georgieva@trakia-uni.bg
Тематики
Наука
Статус
Активен
Кодове 978-619-91620
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нели Асенова Георгиева Отговорно лице