Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Виктория-офсет
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: ул. Ген. Драгомиров 34 ап. 28 карта
Телефони: 0889/375-893
Email: snejnka66@mail.bg
Тематики
Поезия, Биографии
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91646
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: ул. Марица 15 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Венцислав Вълчев Василев Отговорно лице