Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лайт Грифин
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба бл. 218 вх. Б ет. 2 ап. 29 карта
Телефони: +359 887 605 066
Email: light.griffin@yahoo.com
Url: http://www.perfectlife123.com
Тематики
Религия и теология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91022
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Димитрова Симеонова управител Отговорно лице