Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОТА
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Пружинна 12 карта
Телефони: +359 42 634 082
Email: izdatelstvokota@gmail.com
Тематики
Селско стопанство, Поезия, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-305  (Стари кодове: 978-954-9584)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елка Бонева Лице за контакт
Десислава Малчева Лице за контакт
Бонка Дипчикова Лице за контакт
Петър Желязков управител Отговорно лице