Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Класика и Стил
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов, бл. 72 карта
Телефони: (02)973-30-39
Факс: (02)973-30-39
Email: sales@klasikastil.com
Url: http://www.klasikastil.com
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-327  (Стари кодове: 978-954-9964)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежана Радкова Сариева управител Отговорно лице