Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТЕМТО
Адрес
Град: София  1463
Улица/квартал: бул. Ген. Скобелев 35 карта
Телефони: +359 887 104 115
Email: temtomail@yahoo.com
Url: http://temto.eu
Тематики
Музика, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9566
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Войков Лице за контакт Телефони: +359 885 320 160
Моника Войкова Отговорно лице