Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Сириус 2018
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Борис Стефанов 35 карта
Email: auracamera@gmail.com
Url: http://www.auracamera.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90440
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Деян Колев Колев управител Отговорно лице