Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Богианна
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл 127 вх. Б ап. 21 карта
Телефони: +359 898 791 427
Email: bogianna@abv.bg
Тематики
Философия, Поезия, История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-676
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Иванова Отговорно лице
Благой Иванов Отговорно лице