Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хомеохелп
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Петко Д. Петков 2 ап. 4 карта
Телефони: (058)38-236
Тематики
Фармация, хомеопатия
Статус
Активен
Кодове 978-954-9379
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Илчева Ганчева Отговорно лице