Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Медийна демокрация
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Паренсов 33 ет. 2 ап. 2 карта
Email: office@fmd.bg
Url: http://www.fmd.bg
Тематики
Печат и масова комуникация
Статус
Активен
Кодове 978-619-90423  (Стари кодове: 978-954-92318)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николета Даскалова Лице за контакт Телефони: +359 898 854 728
доц. д-р Орлин Спасов изп. директор Отговорно лице