Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Коректо
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Александър Стамболийски 63 карта
Телефони: 0887 894-756
Email: mail@korekto.com
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92911
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Христов управител Отговорно лице