Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за изследване и прилагане на Паневритмията
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Витоша 38 ап. 4 карта
Телефони: 0878 608-134
Факс: (02)981-72-09
Email: institutpanevritmiya@abv.bg
ayankova@abv.bg
Url: http://www.panevritmiyabg.org/
Тематики
Здраве и красота, Дъновизъм, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-90922
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Иванова Янкова Отговорно лице