Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РС Издателство и Бизнес Консултации
Адрес
Град: Шумен  9700
Улица/квартал: бул. Славянски 24 ет. 1 ап. офис 5 карта
Телефони: +359 889 333 639; +359 877 954 760
Email: polina.naydenova@straton.bg
Url: https://www.straton.bg/
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-7650  (Стари кодове: 978-619-7028)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георге Стратон управител Отговорно лице
Полина Трифонова изп. директор Лице за контакт