Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Николай Теодосиев
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: бул. Климент Охридски 69 карта
Email: sales@teocom.eu
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90806
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Милчев Теодосиев Отговорно лице