Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща DL&M
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Бели брези, ул. Звъника 11 карта
Телефони: +359 2 958 55 79
Email: dlmlili.katzevski@gmail.com
Тематики
Периодични издания, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-90617
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добралилия Русева Николова управител Отговорно лице