Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Зорница Чугреева
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: бул. България 111 вх. А ет. 7 ап. офис 1 карта
Телефони: +359 897 995 501
Email: zori@hellohungry.com
Тематики
Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90875
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зорница Валентинова Чугреева Отговорно лице