Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
TiTA
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Нов век 2 карта
Телефони: (02)855-36-97
Email: e-books@tita.bg
Url: http://www.tita.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика
Статус
Активен
Допълнителна информация
TiTA е запазена марка (импринт) на Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ЕООД
Кодове 978-619-7088
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.tita.bg/page/16
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмила Маринова Мермерска управител Отговорно лице
Марин Александров Мермерски Лице за контакт