Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Перпериком
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Г. С. Раковски 173 карта
Email: kamen.g@hotmail.com
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92837
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Любенов Хаджидимитров управител Отговорно лице