Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Авангард принт
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: жк Чародейка, ул. Зорница 9 карта
Телефони: +359 882 827 273
Email: avangard_print@abv.bg
Url: http://www.avangardprint.com
Тематики
Наука, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-337  (Стари кодове: 978-954-9548)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлозар Ницов Гиндянов Отговорно лице