Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мариела Стоянова Казанлъклиева
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град, ул. проф. Стефан Димитров 8 А карта
Телефони: +359 877 444 014
Email: marielgaliana@abv.bg
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91406
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариела Стоянова Казанлъклиева Отговорно лице