Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за прогресивно образование
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 23 карта
Телефони: +359 882 411 901
Email: info@progresivno.org
violeta.nikolova@progresivno.org
Url: http://www.progresivno.org
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7019
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Олга Венциславова Нинова - Траянова председател на УС Отговорно лице
Виолета Николова Лице за контакт