Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща РИВА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Неофит Рилски 70 карта
Телефони: +359 2 986 56 86
Факс: +359 2 986 56 86
Email: riva@rivapublishers.com
Url: http://www.rivapublishers.com
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-225
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йонко Атанасов Йончев Отговорно лице
Лилия Добрева Лице за контакт