Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Тодор Самодумов 2 карта
Телефони: +359 885 218 749
Email: violeta.dincheva@artacademyplovdiv.com
Url: https://www.artacademyplovdiv.com/
Тематики
Танцово изкуство, Музика, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2963  (Стари кодове: 978-954-8824)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак ректор Отговорно лице
Виолета Динчева Лице за контакт