Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Астрала
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Симеонов век 17 А ап. 25 карта
Телефони: +359 886 422 676
Email: ch_i_b@abv.bg
Тематики
Религия и теология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-954-562
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодора Иванова Бъчварова управител Отговорно лице