Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 108 А карта
Телефони: +359 2 923 12 25
Email: rector.office@natfiz.bg
Url: http://www.natfiz.bg
Тематики
Филм и кинематография, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90000
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Станислав Семерджиев ректор Отговорно лице
Мариела Костова Лице за контакт