Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Синтагма
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Мармарлийска 24 вх. Б карта
Телефони: +359 62 604 054
Email: sintagma@abv.bg
Тематики
Християнска религия, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-92750  (Стари кодове: 978-954-92106)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анета Николова управител Отговорно лице