Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДУКАТИ
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: Нова поща карта
П.К.: 538
Телефони: 0877 146-013
Email: info@dukaty.com
Url: http://www.dukaty.com
Тематики
Здраве и красота, Вътрешна политика, международна политика, Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90045  (Стари кодове: 978-954-91584)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Стойков Даракчиев Отговорно лице