Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АТИКА
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Проф. Цветан Лазаров 74 карта
Телефони: (02)879-30-25
Email: attika@tea.bg
marin_ginev@dir.bg
Url: http://www.atika.dir.bg
Тематики
Криминална литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-729
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Стефанов Ангелов Отговорно лице
Марин Гинев Лице за контакт