Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ХАРТИЕН СВЯТ
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 285 вх. В карта
Телефони: +359 885 915 435
Email: office@paperworld-bg.com
Url: http://paperworld-bg.com
Тематики
Изкуство, Игри
Статус
Активен
Кодове 978-619-7359
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Паулина Дякова управител Отговорно лице
Евгений Дяков Лице за контакт