Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Ирис"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Червена стена 40 а карта
Телефони: (02)866-76-03
Факс: (02)866-76-03
Email: lapnisharan@hotmail.com
Тематики
Любовни романи, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-455
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Правда Панова Отговорно лице