Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академия за лидерство
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Сотир Андонов 3, партер, секция Б карта
Телефони: 0896 806-800
Email: leadershipacademy@abv.bg
Url: http://www.leadershipacademy.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-954-92860
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонина Хабова изп. директор Отговорно лице