Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Анелия Пашова
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Крум Попов 16 карта
Телефони: +359 899 403 046
Email: anelia.illustrator@gmail.com
Url: http://www.magazinche.com
Тематики
Картинна книга
Статус
Неактивен
Допълнителна информация
ISBN 978-619-188-047-8
Кодове 978-619-188
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Магазинче Точка Ком
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Крум Попов 16 карта
П.К.: 1421
Email: magazinche@gmail.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анелия Емилова Пашова Отговорно лице