Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Арт Верита - В. Д.
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1, бл. 79 В карта
Телефони: (02)875-01-05
Email: artverita@mail.bg
Тематики
Философия, Икономика, Религия и теология, Поезия, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-514
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Дойчев управител Отговорно лице