Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Orfeo
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. Христо Ботев 27 карта
Телефони: +359 897 551 030
Email: roussevamargi@gnail.com
margaritarousseva@gmail.com
Тематики
Изкуство, Фотография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91273  (Стари кодове: 978-619-91216)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Кушинова Отговорно лице