Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ракурси
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Булаир 26 карта
Телефони: +359 32 62 61 71
Email: office@rakursy.com
Url: http://www.rakursy.com
Тематики
Живопис и рисуване, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7599  (Стари кодове: 978-954-8852, 978-954-91055)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселин Николов Играчев Отговорно лице