Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАЙ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Дякон Игнатий 21 ет. 1 карта
Телефони: (02)981-76-82
Email: maybg@abv.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Медицина, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-8645
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Панайот Грозданов Спиров управител Отговорно лице