Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Елена и Христо Генчеви (ФЕХГ)
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Кракра 26 карта
Телефони: +359 878 600 533
Email: h.guen.st@abv.bg
Тематики
Градоустройство и регионално планиране
Статус
Активен
Кодове 978-619-92509  (Стари кодове: 978-954-92588)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Христов Генчев председател Отговорно лице