Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Клуб "ТЕАТРАЛНИ МЕЧТИ"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 77 вх. 1 ет. 4 ап. 19 карта
Телефони: (02)877-90-12, 0887 102-673
Email: theatredreams@abv.bg
Url: http://www.theatredreams.hit.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, История, Театър и драма, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92915
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Любенов Илиев председател на УС Отговорно лице