Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ
Адрес
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Стоян Михайловски 3 карта
Телефони: +359 879 866 850
Email: insperspectives@gmail.com
Url: http://www.institute-perspectives.com
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7304
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ахмед Османов Куйтов председател Отговорно лице