Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Levels UP
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Света Троица бл. 370 карта
Телефони: 0888 817-400
Email: blagoev@levelsup.net
Url: http://www.levelsup.net
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7060
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Благоев управител Отговорно лице