Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
График - Варна
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Братя Миладинови 2 карта
Телефони: +359 52 607 280; +359 52 612 872, +359 885 203 038
Факс: +359 52 607 266
Email: grafikprint@yahoo.com
grafikbg@yahoo.co.uk
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-242  (Стари кодове: 978-954-91504, 978-954-8760, 978-619-7334, 978-954-91945)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Стоянов Митев Отговорно лице