Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Страшен вълк
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Рибарица 22 вх. Б ап. 17 карта
Телефони: +359 888 736 353
Факс: +359 2 476 37 10
Email: victor_danev@abv.bg
Тематики
История, Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9653
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виктор Кънчев Данев Отговорно лице